Dicro Oy - Kokonaisvaltaista elektroniikan sopimusvalmistusta
FI    EN

Dicro Oy palvelut

Tuotteiden valmistus perustuu asiakkaiden teknisiin ja laadullisiin vaatimuksiin, mutta rakentuu kolmen peruspilarin, eli IPC-, UL- ja ISO -standardin päälle.

Osoituksena laadukkaasta ja ympäristöystävällisestä toiminnastamme tehtaamme on sertifioitu sekä ISO 9001:2015 laatusertifikaatin että ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatin mukaisesti.

Operatiivista toimintaa tarkastetaan säännöllisesti sisäisissä auditoinneissa, Bureau Veritaksen, UL:n sekä sekä asiakkaittemme toimesta.

 

Tuotannollistaminen (DFM ja DFA)

Sinun menestyksesi on meille tärkeää ja siksi haluamme olla mukana tuotteesi tuotannollistamisessa. Näin pystymme valitsemaan parhaat materiaalit ja käynnistämään nopean tuotannon ja jakelun.  

Selvitämme kustannuksiltaan tehokkaimmat valmistustavat ja hallitsemme tuotannon toimitusketjun puolestasi.

Autamme asiakkaitamme tuotteiden kehittämisessä tuotannollisempaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan huomioimalla ja korjaamalla tuotesuunnittelun, asiakirjojen ja valmistusstandardien välillä olevat ristiriitaisuudet tai rakenteelliset virheet. Toimintamme perustuu tarkkaan tekniseen asiakirja-analyysiin, standardiosaamiseen, prosesseista kerättävään automaattiseen tietoon ja ammattilaistiimin antamaan palautteeseen. Nämä tiedot ja tulokset lähetämme asiakkaalle ja esille tulleet ongelmat käsitellään, joko palautteena tai erillisen sopimuksen pohjalta projekti- ja laadunhallintaprosessien kautta.

Hyvin tehty tuotannollistaminen, eli tuotesuunnittelun ja prosessisuunnittelun integroiminen maksimoi valmistuksen kustannustehokkuuden ja minimoi laadulliset riskit.

 

Kokonaisvaltainen elektroniikan sopimusvalmistus

Palvelumme kattavat elektroniikan sähkömekaaniset kokonaisuudet, sisältäen piirilevyladonnan, johdin- ja kaapelisarjojen valmistuksen, sekä monipuolisen lopputuotekokoonpanon.

Perinteiset läpiladottavat komponentit ladotaan aaltojuotoslinjallamme ja pintaliitoskomponenttien ladonnassa on käytettävissä neljä eri linjavariaatiota. Eri laiteteknologioista koostuvat variaatiot mahdollistavat monipuolisten komponenttikokoonpanojen, sekä nopean ja alhaisen riskin ladonnan, jossa muutokset voidaan tehdä ”lennosta” suoraan valmistuserään.

Kaapeli- ja elektroniikkatuotantomme pitää sisällään laajan valikoiman asiakkaalle yksilöityjä liitäntäkaapeleita ja -johtimia, sekä monirakenteisia kaapeli- ja johdinsarjoja. Kaapelit ja johtosarjat valmistamme kaikista yleisesti käytössä olevista raakakaapelimateriaaleista ja liittimistä.

Ladontapalvelun ja osavalmistuksen lisäksi tarjoamme myös sähkömekaanista kokoonpanoa, jossa voimme yhdistää monipuolista elektroniikka, kaapeli, ja kokoonpano osaamistamme. Tuotteet voivat olla joko erityyppisiä pienlaitteita tai laajempia järjestelmäkokonaisuuksia. 

Koteloinnit teemme muovi- ja ohutlevymekaniikkaan. Myös erityyppiset suojaukset ovat mahdollisia, kuten esim. automaattiset tai manuaaliset hartsaukset ja suojalakkaukset. 

Elektromekaaninen kokoonpano räätälöidään asiakasvaatimusten mukaiseksi yhdistämällä eri valmistusprosesseja. Nämä kaikki yksinkertaisesta tuotteesta kompleksiseen pohjautuvat samoihin valmistus- ja laadunhallintaprosesseihin ja täyttävät niille määritellyt standardi ja asiakaslähtöiset vaatimukset.

Tekninen tukemme varmistaa yksilöllisetkin prosessit. Elektroniikkatuotantomme skaalautuu yksittäisistä protoversioista tuhansien kappaleiden eräkokoihin.

 

Materiaali- ja logistiikkapalvelut 

Pitkät suhteet kotimaisiin ja ulkomaisiin komponenttitoimittajiin takaavat kustannustehokkaat ja varmat hankinnat.  Nummelan toimipisteeseen keskitetty hankintayksikkö varmistaa, että komponentit täyttävät asiakkaan vaatimukset.

 

Testaus

Tuotantotestaus perustuu 100% tarkastukseen ja testaukseen, jossa testaustoiminnot kattavat alirakenteet ja loppukokoonpanot. Testaussuunnitelma pitää sisällään kaikki IPC/WHMA-A-620 ja IPC-A-610 määrittämät sähköiset ja mekaaniset testivaatimukset, sekä määrittää visuaalisen tarkastuksen kriteerit.

Dicro Oy on erikoistunut myös korkeajännite tuotteisiin, jossa sovelletaan esimerkiksi EVS-EN 60335, IEEE 4.1995, EN 61439-1, -2 ja IEC 61180 standardien testivaatimuksia. Tämän tyyppinen testaus pohjautuu asiakaslähtöisiin testausprosesseihin, parametreihin ja laadunvalmistus sertifiointeihin, mutta osaava tiimimme tuo siihen analyyttisen ja kustannustehokkaan vaihtoehto näkökannan.

Kaikki testauksista ja tarkastuksista saatu tieto taltioidaan automaattisesti ja käytetään tuotantoanalytiikassa. Täten saamme vahvan pohjan kehittää prosessi- ja laatukyvykkyyttä, ja jatkuvan kehityksen periaate täyttyy.

 

Dicro Oy on UL, IPC ja ISO sertifioitu.

Osoituksena ympäristöystävällisestä toiminnastamme tehtaamme on sertifioitu ISO 14001:2015 ympäristösertifikaatilla.

Kaapeli- ja elektroniikkatuotantomme pitää sisällään laajan valikoiman asiakkaalle yksilöityjä liitäntäkaapeleita ja -johtimia.

Sinun menestyksesi on meille tärkeää ja siksi haluamme olla mukana tuotteesi tuotannollistamisessa.

Tuotantotestaus perustuu 100% tarkastukseen ja testaukseen, jossa testaustoiminnot kattavat alirakenteet ja loppukokoonpanot.